למות כמו בני אהרון

אורי מייטליס • תש"ע

מבט חסידי על מות בני אהרון, על הדבקות והאחדות עם האלוקות. שיח לשבת שמיני.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435