למעשה הלכה: מעבר לד’ אמות של הלכה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435