למעשה הלכה: על המחלוקת

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435