לרחם על החולם

גדי פישר • 

חזיונות, ניסים, חלומות, אקסטזה – כולם מצבים שמסמלים רוחניות עבור רבים. חז”ל מציבים אידאל שונה בדרך העולה אל האלוקות. שיח לשבת פרשת ראה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435