לשם שבו ואחלמה 15: הילולה

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט

על דמותו של הלשם, מאבקיו סביב תפיסת תפיסת תורת האר”י ותפיסתו את הגאולה ממצרים. דברים בהילולה של בעל הלשם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435