לשם שבו ואחלמה 3: ראשית התיקון

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט

המעבר אל עולם האצילות ומשמעותו. הקדמות ושערים ד, ד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435