לשם שבו ואחלמה 7: אור פנימי ואור מקיף

הרב אלחנן ניר • ט"ו בשבט תשע"ט

היחסים בין האורות – אור פנימי המתלבש בכלים ואור מקיף שאינו מתלבש בהם, לכלים – פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים. הבנת היחסים ביניהם כפתח להבנת יחסי הזכר והנקבה בדברי הקבצן עקום הצוואר. הקדמות ושערים ה, א-ב.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435