מאמר “דעת אלוקים” לדורנו

הרב נעם סמט • 
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435