מבואות לחסידות 8 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 8- ט”ו חשוון, חלק שני.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435