מבואות לחסידות 7 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 7- ח’ חשוון, חלק ראשון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435