מבואות לחסידות 1

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 1, ד’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435