מבואות לחסידות 16

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 16- מאמר “לבבתיני אחותי”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435