מבואות לחסידות 14

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 14- אילפא ורבי יוחנן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435