מבואות לחסידות 22

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 22- על החתונה בבעלז, ומאמר "שישים המה.. אחת היא יונתי".