מבוא לפנימיות התורה 18: הכתר

הרב אלחנן ניר • כה אדר תשע"ח

היחס בין ספירת הכתר לספירות החכמה והבינה שתחתיה ובינה לבין ספירת התפארת. שיעור אחרון בסדרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435