מבוא לפנימיות התורה 8: תפילה על השכינה

הרב אלחנן ניר • ב כסלו תשע"ח

החסידות הושפעה רבות מתודעת השכינה של תיקוני הזוהר. כיצד הדברים הפכו מתורות לתפילות? עיון בדברי המגיד ממזריטש ותלמידיו ביחס לתפילה על השכינה ותפילה על צרכי היום-יום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435