מבוא לתורת הרב קוק: 2 – פתחים

הרב נעם סמט • ו' כסלו תש"פ

הפתחים השונים לדמותו ולתורתו של הרב קוק.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435