מדרש לפרשת בשלח

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

פרשת בשלח – מלחמת עמלק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435