מדרש לפרשת לך לך

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע

קריאה מדרשית על סיפור הגר ובריחתה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435