מהר”ל וחז”ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

כ”ח חשוון- תפיסת הנס בחז”ל.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435