מהר”ל וחז”ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

כ”א חשוון- דברי חז”ל והאמת ההסטורית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435