מהר”ל וחז”ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור 2, י’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435