מורה נבוכים 10: דחיית הקדמות

איתן אברמוביץ • כ"ה טבת תשע"ט

עיון בטיעוניו של הרמב”ם כנגד תפיסת הקדמות של אריסטו, ותחילת הדיון בשאלות העומק שמאחוריו: האם האמין הרמב”ם באל האריסטוטלי או באל הבורא? כיצד מעצבת האמונה בבריאה את עולמנו?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435