מורה נבוכים 6: מהשלילה אל הידיעה

איתן אברמוביץ • כ' בכסלו תשע"ט

עיון בפרק סח, העוסק באחדות שכל משכיל ומושכל, על מנת להבין את הממד הדתי של פעולת החשיבה בתפיסתו של הרמב”ם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435