מזווית אחרת

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"ב

סיפור מכירת יוסף זוכה לכמה נקודות מבט, והתפתלותו המתמשכת נותנת לקורא הזדמנות לראות את הנסתר, את מבטי הסובייקט של כל משתתפיו. שיח לשבת מקץ.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435