מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 29

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

סמינר צמצום – 1

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435