מחלוקת מבוססת תפריט

צבי ויינגרטן • תשע"א

ר’ יהודה ור’ נחמיה חולקים בנושא התפריט שהציע אברהם לאורחיו – האם מדובר בארוחה צמחונית פשוטה? או שמא בסעודת שלמה בשעתו? שיח לשבת וירא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435