מילים מתנועעות ברוח 17: ממשיכים עם הראי”ה

הרב יאיר דרייפוס • ח' אדר א' תשע"ט

ממשיכים לעסוק במרכזיותו של הרב קוק בעיצוב ההגות הציונית-דתית בעקבות מסמך פרוגרמאטי של הרב שג”ר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435