מילים מתנועעות ברוח 21: פור הוא הגורל

הרב יאיר דרייפוס • ו' אדר ב' תשע"ט

ממשיכים להתכונן לפורים: שיעור בעקבות דרשותיו של הרב שג”ר על זכירת עמלק, והמאמר שפורסם בספרו “פור הוא הגורל” – דרשות לפורים, על מצוות מחיית עמלק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435