מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 5

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 5 – על לידת הסובייקט והיחס לנפש בחסידות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435