מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 7

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 7, על העיר והפריפריה כיוצרי זהות ויצירה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435