מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו

ר' שלמה שוק • תשס"ז

הסולם שלצדנו מאפשר לנו לגשר על הפער שבין חלום למציאות.שיח לשבת פרשת ויצא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435