ממעטים – בשמחה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ט תמוז תשע"ו

עיון בדרשות של אדמו”רים חסידיים, המפרשים מחדש את משמעותה של האבלות על החורבן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435