מנין בני ישראל

הרב נעם סמט • תשע"ג

למה התורה מתנגדת לספירה של בני ישראל? עיון בפרשת חטא המנין של דוד המלך, המקושרת עם המניין בפרשתנו, מעלה הבנה מחודשת ביחס לסוגייה. שיח לשבת כי תשא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435