מעידים ומתקלקלים

צבי ויינגרטן • 

רגע אחרי שלקחנו על עצמנו כל מיני התחייבות לשינוי, עם פרוס השנה החדשה, מביא בפנינו ר’ מאיר מסר חשוב לגבי כל שינוי שאנו מייעדים לעצמנו. שיח לשבת האזינו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435