מעשה אבות

יונתן גרינבוים • תש"ע

כל מעשיו של אברהם נראים כסימנים מקדימים למעשיו של יצחק – ובכל זאת, יצחק מרווה את הצמא לשינוי. שיח לשבת תולדות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435