מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו – חלק 1

הרב שג"ר • תשס"ז

מבוא ופתיחה לסיפור; שבירת הכלים והשרירותיות; בעיית האמונה והסיטואציה החברתית; תחושת העוול של בן המלך.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435