מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו – חלק 2

הרב שג"ר • תשס"ז

הביטחון והשרירותיות; השרירותיות והעמדה המוסרית; הריכוז, יישוב הדעת; התוכחה וההשתאות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435