מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו – חלק 4

הרב שג"ר • תשס"ז

הזהות העצמית; היציאה מהציוויליזציה והחזרה אליה; הפנימיות והמודעות העצמית; התודעה המודרנית; הצדיק המודרני; השבת כהרמוניה פנימית ושלום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435