מצוקת הסליחה

הרב יאיר דרייפוס • יט אלול תשע"ו

עיון במדרשי חז”ל ובדברי הרמב”ם, רבי נחמן והרב שג”ר, על בקשת הסליחה ועל קבלתה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435