מציאות, נוכחות, הסתלקות

איתן אברמוביץ • תשע"ד

נוכחות ושלילה מתוך שם הוויה – הרמב”ם, ריה”ל, רוזנצווייג ולוינס.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435