מקוה ישראל ה’

צבי ויינגרטן • תשע"ב

הימים שבין כסה לעשור ניחנו באווירת לחץ, מועקה ומתח. ר’ עקיבא מלמד שאפשר גם אחרת. שיח לשבת שובה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435