משה, אהרון ומרים: אמת, חסד ומלכות

הרב שג"ר • 

דרשת הרב שג”ר לפרשת בא, תשמ”ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435