קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

קריאה בספר מלכים, שיעור בנושא בת פרעה ושלמה. על פוליטיקה ועבודת ה’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435