משפחת אב ומשפחת בן

הרב נעם סמט • טז אדר א תשע"ו

עיון בגמרא בסוגיית הגמרא בפרק ‘יש נוחלין’. על דיני הירושה בתורה ומבנה החברה הפטריארכלי. מתוך יום העיון ‘אבא, בן וגעגוע’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435