מתורת הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

לימוד משותף בתורתו וכתביו של הרב קוק במבט של ‘לוחות שניים’. שיעור ראשון: מבוא -‘לוחות שניים’ ברב קוק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435