נושאים בתורת הרב קוק: היחס לחילון

זוהר מאור • שבט תשע"ז

על יחסו המורכב של הרב קוק לתהליך החילון: התפיסה האימננטית של הדת וטשטוש הגבול בין הקודש לחול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435