נושאים בתורת הרב קוק 2: התפתחות ההלכה

זוהר מאור • חשוון תשע"ו

המשך הדיון בתפיסת הרב קוק על התפתחות ההלכה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435