נזירות כאבל

צבי ויינגרטן • תש"ע

בחינת הנזירות על רקע פסוקי התורה ותגובות החכמים מעלה מסקנה מלאת יגון. שיח לשבת נשא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435