נטישה, מסע וגעגועים שיעור 8

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כב תמוז תשע"ה

על זמנים של חילופי הנהגה: בין משה ליהושע, בין רבי נחמן לבאים אחריו, בין האדמו”ר הריי”ץ לרמ”מ מלובביץ.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435